T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kamu Hizmet Standartları   >>   Kamu Hizmet Standartları   >>   Çeşme Alaçatı Belediyesi Kamu Hizmet Standartları

                             
 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

ALAÇATI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

 

 

 

 

1

İmar Durumu Belgesi

1- Tapu aslı,

2- Çap aslı,

3- Vekaletname (Başvuru sahibi ile mal sahibi farklı ise)

4-Emlak beyannamesi

 

 

7 Gün

2

Yapı Kullanma  İzin Belgesi

1-İki adet İnşaat Ruhsat Fotokopisi

2-İki adet tapu fotokopisi

3-SSK dan inşaata dair borcu yoktur yazısı

4-Yapı Denetim firmasından yapı kullanma izni almasında sakınca yoktur yazısı.

5-Haritacıdan röleve krokisi.

15 Gün

3

Temel Üstü Vizesi

1-Yapı Ruhsatı (aslı)

2-Yapı Denetim firmasından temel üstü vizesi yapılmasında sakınca yoktur yazısı,

3-Harç Makbuzu

 

7 Gün

4

Numarataj Belgesi

 

1-Tapu fotokopisi

2-İnşaat Ruhsatı/Yapı Kullanma İzni fotokopisi

3-Harç Makbuzu

1 Gün

5

Yapı  Ruhsatı

1-Tapu Sureti (son 1 aylık vizeli),

2- Çap,

3- Aplikasyon krokisi,

4-Eğilimli araziler için plan kote,

5-İmar durumu

6-Zemin etüd raporu (jeoloji müh. Odasından onaylı),

7-Yapı denetim belgeleri (05.02.2008 tarihli yönetmeliğe uygun olarak Yapı Denetim şirketi hazırlayacak.)

a)      Yapı Denetim izin belgesi(noter tasdikli)

 

b)      Yapı Denetim firmasından  fenni mesulluk taahhütnamesi

 

c)      Yapı Denetim hizmet sözleşmesi (yapı müteahidi mal sahibinin vekili olamaz,bu durumda imzaladığı hizmet sözleşmesi geçersizdir.)

 

d)      Yapı Denetim kuruluşu taahütnamesi,

 

e)      Yibf belgeleri

 

f)       Denetçi müh.ikametgah belgeleri (son altı aylık)

 

g)      Yapı Denetim hizmet sözleşmesi damga vergisi

 

8-Proje müellifleri sicil durum belgeleri (ilgili odalarından)

9- Yapı Sahibinin TC kimlik numarası

10-Mal sahibi ile yapı müteahidi arasında yapılan inşaat yapım sözleşmesi müteahid aynı zamanda mal sahibi ise taahütname alınır Yapım sözleşmesi aranmaz.

11-Yapı Müteahidinin

     a)Vergi Levhası örneği

     b)İmza sirküleri ve Şirket olma durumunda sicil gazetesi örneği

     c)Ticaret Odası Sicil Kayıt ve Faaliyet örneği

12-Şantiye şefi ataması ve sözleşmesi (müteahitin şantiye şefliğini üstlenmesi durumunda Yapım sözleşmesinde 10.md. bu durum belirtilecek.)

13-Projeler:

-          4 takım mimari projesi (TAKS-KAKS hesapları yapılmış)

 

-          4 takım statik projesi-hesapları

 

-          4 takım elektrik projesi

 

-          4 takım sıhhi tesisat projesi, ısı yalıtım rapor ve hesapları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       6

Asker Ailelerine

Yapılan Yardımlar

(4109 sayılı kanun)

Dilekçe,

Yerleşim Yer Belgesi,

Askerlik durumunu gösterir belge,

Tapu kaydı.

 

 

               1 Ay

 

 

       7

 

 

 

İhale işlemleri

 

 

 

 Yasada  öngörülen belgeler.

 

 

 

Yasal süresi içersinde.

 

       8

Gelir Tahsili İşlemleri

-

Günlük tahsilat

       9

Giderlerin Ödenmesi

1-Satın Almadan veya Birimlerden gelen Ödeme

Belgelerinden 2.000 TL. ve üzeri ödemeler için Gerçek Kişi ve Şirketlerden İlgili Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi

2-İhale ile yapılan işlerin ödemeleri için Gerçek Kişi ve Şirketlerden İlgili Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan Borcu Yoktur Belgesi

5 iş günü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10

Emlak Kaydı

-Bina Beyannamesi için;

1- Tapu fotokopisi,

2- Yapı Kullanma Belgesi,

3- Nüfus fotokopisi,

4- Adres Bilgisi

-Arsa Beyannamesi için;

1-Tapu fotokopisi,

2-Adres Bilgisi,

 

 

 

15 dakika

 

 

 

 

 

 

 

 

15 dakika

     11

Emlak Satışı

1-Dilekçe

1 saat

    12

İlan ve Reklam Beyannamesi Kaydı

1- Beyanname

2-Adres Beyanı

1 saat

   13

İhale Edilen Kiralık Yer için

1-Gerçek Kişilerden Kimlik Fotokopisi

2-Şirketlerden Şirket Bilgileri

3-Vergi Numarası

4-Adres Beyanı

5-Kira Kontratı

1 İş günü

  14

 

EVLENME

MÜRACAATI

 

1-       NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

 

2-       NÜFUS FOTOKOPİLERİ

 

3-       NÜFUS SURETİ

 

4-       5’ER RESİM(Vesikalık)

 

5-       SAĞLIK RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVRAKLAR TAMAMLANDIKTAN SONRA (6 Ay İçinde)

ÇİFTLERİN İSTEDİKLERİ TARİH VE SAATTE

 

 

 

NİKAH AKİDLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk müracaat yeri:   İlgili Hizmet Birimi                                                                ikinci müracaat yeri :Belediye Başkanı

İsim         : İlgili Birim Müdürü                                                                               isim                        : Muhittin DALGIÇ

Unvan    :               -                                                                                                   Unvan                    : Başkan

Adres      : Alaçatı  Belediyesi                                                                               Adres                       : Alaçatı  Belediyesi

Tel                          : 0 232 716  80 06                                                                       Tel                             : 0 232 716  80 06 

Faks                       : 0 232 716 80 49                                                                        Faks                       : 0 232 716 80 49  

E-posta  :               -                                                                                                   E-posta  :           -

 

 

 

 


cesme@icisleri.gov.tr
Tel: 0 232 712 68 41 - 0 232 712 27 04 Faks: 0 232 712 66 15